Insamlingspolicy – Kristna Fredsrörelsen

Insamlingspolicy

Datum: oktober 20, 2017 | Kategori: Styrdokument

I denna policy beskriver vi vårt insamlingsarbete och vilka riktlinjer som styr det.

Hur vi hanterar gåvor och under vilka förutsättningar vi inte tar emot gåvor.

Läs vår Insamlingspolicy